top of page

2021 Astroloji


2021 Başlangıç, İlk adım

2021 yılı büyük başlangıçlar ve yenilikler isteyen bir yıl. Göz ardı edilen ne varsa bunların artık görmezden gelinemeyeceği bir süreç olacak. Yenilenmesi gerekenler, gözden geçirilmesi, düzenlenmesi, yapılandırılması, güçlendirilmesi gerekenler bu yıl gündemimizde olacak. Teknolojinin önem kazanacağı ve hayatımızın her zamankinden daha fazla bir parçası haline geleceği ufukta görünenlerden biri. Teknoloji çok büyük gelişimler gösterecek, icatlar, buluşlar bu yılın önemli vurgularından biri olacak. Eskimiş, kullanışsız olan ve rafa kalkması gereken ne var ise son teknoloji ile donatılmak için sabırsızlanacak.


İşin aslına bakacak olursak böyle olması içinde gökyüzü ortam yaratacak. Bu ne demek diye düşündüğünüzü duyar gibiyim. Bu şu demek; eğer bir kafeye gideceksen evden giyinip çıkarsın, eğer yemek yapacaksan malzemeleri alırsın ve ocağı yakarsın, yani bir şey için gerekli olan ne ise ana amaç için ve olması gereken şey için öncesinde tüm her şeyin bir araya gelmesi gerekir. Eğer ki toplumsal bir farkındalık gerekiyorsa, ortada farkında olunacak bir şey olmalı ki bu herkese yansısın. Farkına varmak için, farkın fark edilmesi gerekir.


İşte tamda böyle bir farkındalık yılı olmakla birlikte, birlik ve beraberliğinde içi içe geçeceği insanların birbirleriyle sıkı sıkıya sarılacağı bir yıl olacak. Sıra dışı, özgürlükçü, orijinal, marjinal, daha önce hiç olmamış gibi hissettiren, oldukça farklı ve bilgi birikimine fazlasıyla önem verilen bir düzen kapımızın eşiğinde.Biri tatlı, biri acımasız öğretmen kol kola

21 Aralık 2020 saat 21:20 de Kova Burcu'nun 00 derecesinde Jüpiter ve Satürn Kavuşacaklar. Bu kavuşum 20 yılda bir olmaktadır ve 21 aralıkta başlayan etki faz faz 20 yıl boyunca kendini gösterecektir.


  • 2021 yıl genelinde despot öğretmen Satürn ve sevimli öğretmen Jüpiter Kova burcunda ilerleyecek.

  • Jüpiter 19 Aralık 2020 itibariyle Kova burcuna geçecek, 14 Mayıs tarihinde Balık burcuna girip 28 Haziran’ a kadar kısa bir süre Balık burcunda kalacak. 28 Haziran itibariyle tekrar Kova burcuna girerek 29 Aralık 2021 e kadar burada kalacak. 29 Aralık 2021 de Jüpiter Balık burcuna geçmiş olacak. Yani Jüpiter Satürn' e 29 Aralık 2021' e kadar eşlik edecek.

  • Satürn ise bu seyri burç değiştirmeden 17 Aralık 2020' den 07 Mart 2023' e kadar Kova burcunda sürdürecek.


İki büyük öğretmenin bilgi ve öğrenmeyi temsil eden burçta 2021 yılı boyunca ilerleyecek olması hem yeni bir döngü başlatırken hem de içinde bulunduğumuz şartları özgürleştirerek yeni bakış açıları kazanmamızı sağlayacak.


Biri tatlı tatlı anlatan kolayca ilerleten öğretmen ( Jüpiter), diğeri despot mu despot, sınavları, sınamaları, testleri ve bir o kadar katı kuralları olan Satürn. Bu ikisinin bir araya gelip bize anlatmak istediği şeyler insanlık için gerçekten çok ama çok önemli. Her ikisinin de rahat ettiği burç olan Kova, sürecin bu iki öğretmen açısından çokta zorlu olmayacağının işaretçisi. Satürn Kova burcunda kendi yöneticiliğinde ve oğlak burcuna nazaran daha rahat ettiği yerde, Jüpiter ise üçlü yöneticiliğindedir. Bu şartlarda asaletinde olan gezegenlerin vaadi daha yerinde ve yapıcı, daha kaliteli şartlarda olur. Yaptırım gücü ve vaat ettiğini gerçekleştirmesi kolaydır.


Bu etkileşim babasından azar yerken arkada annenin ortamı yumuşatmaya çalışması gibi aslında. Despot öğretmen bilgiyi, insanlığı, toplulukları sınarken, Jüpiter de ortamı yumuşatmak isteyecek öğrenilmesi gerekenleri daha yumuşak ve kolay yoldan öğretmek isteyecek. Jüpiter kolay taraftır, büyük iyicil olarak adlandırılır, umut, şans, neşe, bolluk, para, genişleme, artış, abartı, gösteriş, özgüven vb şeyler ile alakalıdır. Fakat burada Satürn’ün her hâlükârda daha fazla sözünün geçeceği ortada, ne de olsa mekanın sahibi kendisi. ( kovayı yönetiyor.)


Hayat sınavları etkin İnsanlık adına değer yargılarının büyük testlerden geçeceği, teknolojinin evrileceği, yeni icatların temellerinin atılacağı, medya kuruluşlarında büyük yenilikler, kullandığımız teknolojik cihazlarda yenilikler ve yeni teknolojiler, yeni yeni entegre olmamız gereken sosyal uygulamalar sosyal platformlar vb icat, devrim niteliğinde güncellenmeler, telekomünikasyon, haberleşme, iletişim, yardımlaşma ve dayanışmanın önem kazanacağı, toplulukların oluşacağı, birlik ve beraberliğin fazlalaşacağı, takım ruhunun artacağı, bilinç ve farkındalığın devrede olacağı, grup aktivitelerin artacağı, yapay zekanın fazlasıyla hayatımızın içinde olacağı hatta teknolojik açıdan devrim niteliğinde gelişmelerin adımlarının atılacağı, uzay ve uzay ötesi konuların daha fazla önem kazanacağı, ulaşımda yeniliklerin olacağı, toplumların bilinçleneceği, kültürel açıdan yükselişe geçileceği, öğrenme ve eğitimin değerleneceği, dataların ve verilerin değerinin anlaşılacağı, elektronik ortamda ve internet çağında geçirilen zamanın artacağı, eğitim ve kurslara internet aracılığıyla çok daha rahat erişileceği, elimizdeki teknolojilerin ve medyanın yeni boyutlar kazanacağı, bilginin, eski bilgilerin ve biriktirilen bilgilerin ne kadar önemli olduğunun anlaşılacağı yani atalardan gelen bilgilerin gündeme oturması gibi durumlar yılın belirgin temalarından olacak. Dünyada yeni bir düzen tüm bunlar üzerine kurulacak.


Fakat yine başa dönersek, bu alanlarda testlerden geçeceğimizi de unutmamamız gerekiyor. Çünkü Satürn geçtiği yeri önce bir sınar burada eksiler nedir ve eksikleri görebilen, bununla başa çıkan sürecin üstesinden kolaylıkla gelir. Satürn düzen kurmak, organize etmek, çekip çevirmek, toparlamak, sağlamlaştırmak ve kalıcı kılmak ister. Yukarıda tüm saymış olduğum konular testten geçerken aynı zamanda öğrenilecek önemli hayat dersleri de olacak. Kağıt kalemi elden bırakmadan not alınması gereken bu dönemde özgürlüğünüzün, kimi zaman bakış açınızın, kimi zaman kullandığınız teknolojinin kısıtlandığını, sınırlandığını hissedebilirsiniz. Topluca hareket etmek, aykırı davranışlarda bulunmak, özgür, hür ifade ediş engellenebilir. En azından bir süre bu alanlarda yeni düzenlemeler getirilebilmesi için öncesinde yine bu yukarıda saymış olduğum alanlarda bir takım zorlanmalar yaşanabilir.


Nasıl bir sınanma süreci olacak?

Sınanma süreci kim için ne yaptın, neyi ne kadar öğrendin, bu kadar zaman ne ders aldın, öğrendiklerin kalıcı mı, yardım eli uzattın mı… diye uzayıp gidecek. Bu alanlarda testlerin gelmesinin nedeni düzen oturması için. Satürn her geçtiği yerde düzenle ve çekip çevirme amaçlı geçer çünkü ona göre insana asıl öğreten iz bırakandır. Ağır ağır geçer hiç acelesi yoktur, yeter ki öğren. Eğer bilgili olmak istiyorsan önce öğretebildiğinden emin olmalısın, eğer yardım almak istiyorsan önce kendin gerçekten birine yardım ettin mi emin olmalısın, bilgini kullanmak istiyorsan önce gerçekten öğrendiğinden emin olmalısın. Çünkü gerçek olmayan bilgi, altı dolu olmayan bilgi, sahte dayanışmalar, sağlam olmayan kuruluşlar topluluklar bunların hepsi sınavdan geçemeyebilir.


Neden mi Çünkü düzen bunu gerektiriyor. Gerçek olanın vereceği bir sınavı yok, fakat olmayanın çatırdamaları duyulacak. İşin özü yalandan iyilik yapanın yalandan iyi görünenin rengi ortaya çıkacak. Özgürlük arzusu, fikirler ve düşünceler, kendinizi bağımsız olarak ifade etme biçiminiz, farklı bakış açılarınız ve orijinal adımlarınız sınanan şeyler arasında olacak. Düşüncelerini topluma faydalı olabilmek adına doğru kalarak gerçekleştirmeyi başarabilir ve başkalarının da senden öğreneceği şeyler olduğunu bilip hal hareket ve davranışlarına dikkat edersen bu sınav senin için hiçte zor olmayacak. Çünkü süreç gerçekten insani değerleri sınıyor olacak.


Kolay etkilerde devrede.

2021 yılı için Jüpiter' in Satürn' e eşlik etmesi bu yılın kolaylaştırıcı etkilerinden biri aslında.. Satürn teste tabi tutup düzen istiyorum diye despotluğunu kurallarıyla ortaya koyarken, Jüpiter anlayışlı iyimser ve gelişime açık biçimde toplumlara ve olaylara etkisini dokunduracak .Bilgi alışverişinin artması, fazlalaşması, sosyal mecraların her zamankinden fazla kullanılması, vakıf ve dernekler kuruluşlarının büyümesi veya artışı, bazı kuruluşların birleşmesi, yeni kurulacak ittifaklar, siyasi açıdan yeni bir araya gelişler ve birleşmeler, yardımlaşma ve dayanışmanın fazlalaşması, eğitim alanında yeniliklerin artması, bilgi teknolojilerinin gelişmesi, meclis içinde gruplaşmaların ya da dayanışmaların fazlalaşması, birlik beraberliğin birbirine kenetlenmenin artması söz konusu olacak.


Burada öğrenilen ise kendin için değil başkası için bir şey yapmanın getirdiği mutluluk olacak. Başkası için yapılan her şey, kendin için öğrendiğindir nitekim. Elin kime dokunursa oradan öğreneceğin bir şey var. Kalbini kirletme yeter.


Finansal ve bütünsel etkiler

Paranın evrensel göstergesi olan Jüpiter Kova burcunda ilerlediği bu süreçte finansal anlamda daha sağlıklı bir zaman olabileceğine daha olumlu daha tutarlı fikirler edinilebileceğine, mantığın ön planda olup maddi anlamda keşfe çıkmaya açık bir süreç olacağına işaret ediyor. Düşünce özgürlüğü artacağı gibi bu para üzerinde de etkili olacak ve para konusunda her bireyin söyleyecek özür görüşleri olacak. Bu durum bireylerin kendini maddi anlamda geliştirmesine vesile olabilir ve fikirler üreterek ticari başarılar elde edilecek, uluslararası ticaretin, yabancılarla olan ilişkilerin daha verimli kullanılacağı bir süreç olabilir. Fakat bu zaman zarfında kendi aklını herkesten üstün sananlarında türemesi de olası. Atalarımızın bir sözü’’ el yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanarmış.’’


Eğer zeka iyi kullanılırsa getireceği başarılar Satürn ile birlikte kalıcı olacak, özellikle 2021 yılının Jüpiter tarafından desteklenmesi çok kullanılabilir bir süreç. Aklı gelişime ve umut dolu geleceğe kullanmak gerekiyor.


Sonuç, elde ne var?

Yukarıdaki konuların testten geçeceğini yazdım ve bu bana düşündürdü ki eğer yardımlaşma, bir arada oluş, başkaları için kucak açmak, başkaldırı, özgürlük ve özgür düşünceleri hür biçimde ifade etme konuları madem sınanacaksa o halde bunların sınanmasına da elverişli ortam olacak. Bu demek oluyor ki özgürlük ya da bazı düşünce biçimleri, farklı görüşler ve bakış açıları sınanabilir bu da bir olma toplanma ihtiyacı doğurabilir. Yani gelişim ve toparlanma için önce zorlanma yaşanabilir. Sonuçta her iki gezegen de ödülleri olan gezegen. Satürn önce zorlar sonra kalıcı ödülünü verir ve bu teşekkür edip kulağa küpe yapılacak bir hayat dersidir. Jüpiter ise bu kadar zorlamadan şartların en iyi şekilde sürmesi için elinden geleni yapar kapılarını iyilik ve hoşluğa açar.

2021 serisi devam edecek.


Her birinizin kişisel haritalarında bu sınanmanın nereden geleceği ve sizlere ne gibi etkiler getireceğini yorumlamak mümkündür. Bunun için astroloji danışmanlığı almanız yeni bir sürece gardınız yukarda başlamanıza vesile olacaktır. Danışmanlık almak için bana instagram adresimden veya mail adresimden ulaşabilirsiniz. İnstagram adresimden beni takip etmeyi, yazılarımı beğenmeyi ve yeni yazılardan anında haberdar olmak için web siteme abone olmayı unutmayın. Daha verimli bir süreç için desteklerinizi bekliyorum.

Her şeyin en güzeliyle karşılaşmanız dileklerimle...

Yağmur Buse Beydemir
1.203 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Opmerkingen


bottom of page